<--! Background pattern from Toptal Subtle Patterns -->

Łączenie zbiorników ze sobą powoduje stworzenie tzw. baterii. Jest to niedozwolone. Jedynym wyjściem jest połączenie smoków z dwóch zbiorników do jednego systemu wydawczego z możliwością odcięcia dopływu jednego z nich. W tym przypadku nie jest to bezpośrednie łączenie zbiorników, nie działa tutaj zasada "naczyń wyrównanych" a więc nie narusza przepisów dotyczących magazynowania paliw. 

Grupa OleksiakCORP

Zakup i eksploatacja zbiorników ON

Transport paliw

Zakup paliw

W tym dziale postaramy się rozwiać wątpliwości związane z zakupem i transportem paliwa oraz zakupem zbiorników do magazynowania paliw.

 
Zapraszamy do lektury. Jeśli jednak nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na swoje pytanie - służymy pomocą. Prosimy o skorzystanie z jednej z opcji kontaktu z nami wybierając "Kontakt" w górnym menu. 
 
Strona została podzielona na sekcje aby ułatwić Państwu wyszukanie informacji.
 
Baza pytań będzie rozszerzana na bieżąco.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Tak, wiemy że życie bywa bardzo zaskakujące i nie wszystko da się przewidzieć, dlatego pomagamy naszym klientom nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. 

Czy w sytuacjach awaryjnych jesteście w stanie dostarczyć paliwo w dni wolne od pracy?

Nie, nasza firma świadczy usługi dostaw kaskadowych nieodpłatnie. Koszt takiej dostawy jest taki sam jak w przypadku dostawy z zadeklarowaną ilością. 

Czy korzystając z dostawy kaskadowej, muszę liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z tego typu zamówieniem?

Pytanie często zadawane przez klientów - jest taka możliwość. Nasza firma specjalizuje się w tzw. dostawach kaskadowych, które zwalniają klientów z określania dokładnej ilości paliwa jaką są w stanie zmagazynować w zbiorniku. Jest to niezbędna forma dostawy jeśli decydujemy się na usługę pełnej dystrybucji od naszej firmy.

Tak, istnieje taka możliwość. Nasza firma świadczy taką usługę nieodpłatnie. Wystarczy, że klient podpiszę upoważnienie dla firmy dostarczającej produkty paliwowe, a dostawca zgłosi reprezentację klienta do systemu SENT. Po wykonaniu powyższych czynności, dostawca może w imieniu odbiorcy potwierdzać dostawy w systemie SENT.

 • Konto na portalu PUESC

W przypadku chęci zakupu oleju napędowego, podmiot odbierający (klient) musi być zarejestrowany w systemie PUESC. Dzieje się tak dlatego, że od lutego 2020 podmiot odbierający musi mieć zaawansowany dostęp do systemu PUESC aby zakończyć zgłoszenie. Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów:  www.puesc.gov.pl

 

 • Posiadanie zbiornika

Zamawiając paliwo, klient musi mieć miejsce na jego zmagazynowanie. Istnieją wyjątki od tej reguły, ale o tym poniżej. Firmy zajmujące się transportem i sprzedażą paliw są zobowiązani przez zapisy w koncesji, do rozładunku paliw do atestowanych zbiorników, przeznaczonych do magazynowania oleju napędowego. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karami pieniężnymi dla dostawcy jak i odbiorcy paliw oraz możliwością utraty koncesji przez dostawcę.  Wyjątkami jakie zwalniają z obowiązku posiadania zbiornika, to tankowanie lokomotyw na bocznicach kolejowych, maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych (tylko w czasie żniw).

 

 • Podpisanie niezbędnych dokumentów przed dostawą

Rozpoczęcie współpracy wiąże się z obowiązkiem zapoznania się z dokumentami firmy dostawcy, podpisania dokumentacji, oświadczeń, upoważnień przed dostarczeniem zamawianego produktu. 

Co jest wymagane przy pierwszym zamówieniu paliw?
Czy jest możliwość przekazania obowiązku zamykania zgłoszeń SENT na dostawcę?
Czy mogę zamówić olej napędowy bez podawania dokładnej ilości jaką potrzebuje?

Tak, istnieje taka możliwość. Nasza firma świadczy taką usługę nieodpłatnie. Wystarczy, że klient podpiszę upoważnienie dla firmy dostarczającej produkty paliwowe, a dostawca zgłosi reprezentację klienta do systemu SENT. Po wykonaniu powyższych czynności, dostawca może w imieniu odbiorcy potwierdzać dostawy w systemie SENT.

Czy jest możliwość przekazania obowiązku zamykania zgłoszeń SENT na dostawcę?
Czy muszę mieć zbiornik aby odebrać dostawę oleju napędowego?

Zamawiając paliwo, klient musi mieć miejsce na jego zmagazynowanie. Istnieją wyjątki od tej reguły, ale o tym poniżej. Firmy zajmujące się transportem i sprzedażą paliw są zobowiązani przez zapisy w koncesji, do rozładunku paliw do atestowanych zbiorników, przeznaczonych do magazynowania oleju napędowego. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karami pieniężnymi dla dostawcy jak i odbiorcy paliw oraz możliwością utraty koncesji przez dostawcę.  Wyjątkami jakie zwalniają z obowiązku posiadania zbiornika, to tankowanie lokomotyw na bocznicach kolejowych, maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych (tylko w czasie żniw).

Tak, wiemy że życie bywa bardzo zaskakujące i nie wszystko da się przewidzieć, dlatego pomagamy naszym klientom nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. 

Czy w sytuacjach awaryjnych jesteście w stanie dostarczyć paliwo w dni wolne od pracy?
Na obecną chwilę, system Służby Celno-Skarbowej nie wymaga zgłaszania numerów zbiorników do zgłoszeń SENT. Niemniej coraz częściej w środowisku dostawców słyszy się, że to kwestia czasu, aż taki wymóg zostanie wprowadzony. Mimo iż obecnie nie ma obowiązku podawania numerów seryjnych zbiorników do zgłoszeń, zachęcamy do zakupu atestowanych zbiorników, jeśli planują Państwo magazynowanie paliw.

Zbiorniki o pojemności do 5000L nie podlegają obowiązkowemu dozorowi technicznemu. Zbiorniki o pojemności równej lub większej niż 5000L podlegają obowiązkowemu, uproszczonemu dozorowi technicznemu. Zgłoszenia zbiornika dokonuje się na podstawie dokumentacji dołączonej do zbiornika. Dozór jest odnawiany raz na dwa lata. 

Czy numer zbiornika jest umieszczany w zgłoszeniu SENT?

Łączenie zbiorników ze sobą powoduje stworzenie tzw. baterii. Jest to niedozwolone. Jedynym wyjściem jest połączenie smoków z dwóch zbiorników do jednego systemu wydawczego z możliwością odcięcia dopływu jednego z nich. W tym przypadku nie jest to bezpośrednie łączenie zbiorników, nie działa tutaj zasada "naczyń wyrównanych" a więc nie narusza przepisów dotyczących magazynowania paliw. 

 

Czy zbiorniki sprzedawane na waszej stronie podlegają pod dozór UDT?
Czy można łączyć zbiorniki (stosować zasadę naczyń wyrównanych)?

Przepisy nakładają na użytkowników obowiązki jakie muszą spełnić przed rozpoczęciem eksploatacji zbiornika na produkty paliowe klasy III (np. olej napędowy). Wymogi można podzielić na dwie grupy - dotyczące odległości od infrastruktury oraz dotyczące umiejscowienia zbiornika. Sekcja "Dodatkowe" znacząco podnosi bezpieczeństwo użytkowania zbiorników. Poniżej przedstawiamy szczegóły:

 

Wymogi dotyczące odległości od otaczającej infrastruktury:

 • 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;

 • 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej;

 • 3m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV;

 • 5m od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15kV;

 • 10m od linii energetycznej powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającej 30kV;

 • 15m od linii powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV.

 

Wymogi dotyczące posadowienia zbiornika:

 • płaska, wypoziomowana, równa i stabilna powierzchnia wykonana z niepalnego materiału;

 • podstawa szersza i dłuższa co najmniej o 30 cm od samego urządzenia;

 • grubość podstawy co najmniej 5 cm;

 • brak konieczności ustalania stref zagrożenia wybuchem dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego;

 • przedostawanie się czynników roboczych do otoczenia podczas napełniania (...) zbiorników powinno być ograniczone do bezpiecznego minimum – połączenie cysterny ze zbiornikiem w czasie napełniania powinno być szczelne.

 

Dodatkowe:

 • Wyposażenie miejsca usytuowania zbiornika w gaśnicę o wadze 6kg;

 • Oznakowanie miejsca w którym znajduje się gaśnica;

 • Uziemienie zbiornika (niezbędne w celu prawidłowego przejścia kontroli z UDT).

Jakie wymagania muszę spełnić przed rozpoczęciem eksploatacji zbiornika?
Czy muszę mieć zbiornik aby odebrać dostawę oleju napędowego?
Tak. Według obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy koncesji na obrót paliwami płynnymi, możemy dostarczyć olej napędowy tylko do zbiorników przeznaczonych na magazynowanie oleju napędowego. Wyjątkiem jest tankowanie lokomotyw, maszyn budowlanych oraz maszyn rolniczych (tylko w okresie żniw). 

DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA PALIWOWA

Copyright ® 2017-2020 OleksiakPetrol. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Created by Karol Oleksiak